عکس جی ميل

ويژگی كاربردی نسخه جديد جی ميل! +عکس

ويژگی كاربردی نسخه جديد جی ميل! +عکس به گزارش ایران استایل،  در نسخه ي جديد جي ميل يك ويژيگي كوچك اما بسيار كاربردي قرار گرفته است اين اختيار جديد امروز در اين به روز...