شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکس جديد مهناز افشار با تيپ خاص

عکس جديد مهناز افشار با تيپ متفاوت

مهناز افشار عکسي جديد از خود منتشر کرد. مهناز افشار عکس زير را بر روي اينستاگرام خود منتشر کرد و اينگونه نوشت: سلام و روزهايمان مهربان قدر و ارزش ما بودن را بدانيم...