چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس تهران در سال ۱۳۶۰