عکس بازداشت دختری با لباس مردانه در استادیوم فوتبال