چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس انیس الدوله

خدمتکاری که تبدیل به ملکه شد!!! +عکس

خدمتکاری که تبدیل به ملکه شد!!! +عکس در زمان ناصرالدین شاه قاجار اوضاع خانم ها و دل بری برای شاه کاملا عادی بوده است اما یکی از آن ها در انتها توانسته در دل ناصرالدین...