پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس امــام جمعه موقت تهــران

اسلحه امــام جمعه موقت تهــران (عکس)

  اسلحه امــام جمعه موقت تهــران (عکس) این که ائمه جمعه، به خصوص در دوران جنگ، سلاح به دست می گیرند، طبق روایات است؛ چون بر اساس روایات مستحب است امام جمعه هنگام...