شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس اسفناج

باكتري های خطرناک اسفناج !

باكتري های خطرناک اسفناج ! به گزارش ایران استایل، جامعه ي شيمي دارويي آمريكا بيان كرده است كه حتي اسفناج قبل از شست شدن نيز باكتري هاي خطر ناكي نظير E coli دارد . ممكن...