چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکسهای المپیک

نظر شما درباره این عکسها چیست؟

نظر شما درباره این عکسها چیست؟ مسابقات پارالمپیک شب گذشته به پایان رسید. مسابقاتی که بار دیگر ثابت کرد معلولیت محدودیت نیست. نظر شما در باره این تصاویر...