سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عکس/جوانمردی استثنایی یک اسپانیایی

عکس/جوانمردی استثنایی یک اسپانیایی

آخر مسابقه بود و دونده اسپانیایی می بینه که دونده کنیایی خیلی آروم داره می دوه. متوجه می شه که دونده کنیایی فکر می کنه مسابقه تموم شده. برای همین به جای این که یک برد...