یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عوامل نابودی گناهان

عوامل نابودی گناهان

زیرمیزی :یکی از مهم ترین مسائلی که ذهن انسان را به خود مشغول نموده، مسئله رهایی از گناهان و نجات از عذاب ابدی است: «وَ سارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ...