یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

عوامل درد گردن

چه عواملی باعث می شود که گردن درد بگیریم؟

چه عواملی باعث می شود که گردن درد بگیریم؟

 دلایل درد گردن وقتی دچار گردن درد می شویم اگر بر اثر حوادث و سوانح نباشد مطئمنا بعلت شرایط قرارگیری نادرست گردن است. همانطوری که میدانیم گردن با ستون فقرات ارتباط...