چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عوارض مژه مصنوعی

روش افزایش طول عمر مژه مصنوعی

روش افزایش طول عمر مژه مصنوعی تمیز و بهداشتی نگه داشتن مژه مصنوعی‌هایتان می‌تواند عمر آنها را افزایش دهد آیا مژه مصنوعی‌هایتان را تمیز نگه می‌دارید؟...