یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عوارض شیمیایی

رضا ایرانمنش به کُما رفت

ایرانمنش به دلیل تشدید عوارض شیمیایی در وضعیت بحرانی بسر می‌برد و زمان مرخص شدن او مشخص نیست....     ...