پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عنوان جديد عكس خبري هرزه نگاري است!

عنوان جديد عكس خبري هرزه نگاري است!

به گزارش ایسنا یک مدل صندلی، صندلی راننده تاکسی است که حتما دیده‌اید بعد از یک مدتی، کج‌وکوله می‌شود، فنرش در می‌رود و روکشش هر چقدر هم که زودبه‌زود عوض بشود،...