یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عناوین مهمترین اخبار

عناوین مهمترین اخبار جهان

 عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است. آمریکا - میت رامنی در انتخابات ایالت میشیگان و آریزونا پیروز شد. - جمهوریخواهان...