دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عمو پورنگ عید 92 به استرالیا می رود

عمو پورنگ عید به استرالیا میرود

   مسلم آقاجان‌زاده تهیه‌کننده برنامه "عمو پورنگ" درباره سفرهای نوروزی عوامل این برنامه تلویزیونی به خارج از کشور گفت: امسال قرارست از هفتم تا هفدهم فروردین ماه...