چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عموپورنگ در نمایش خانگی

«عموپورنگ» به نمایش خانگی می‌آید

بعد از مدت‌ها انتظار که قول آن را سه ماه پیش به مردم داده بودیم،‌ مجموعه شبکه کودک عموپورنگ آماده شده است و قسمت اول آن به بازار ارائه شد. - – – – – – – – – – – – –...