عمل جراحی پادشاه سعودی

اعلام بیماری ملک عبدالله ، پادشاه سعودی

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش کرده است که ملک عبدالله، پادشاه آن کشور به ذات‌الریه مبتلا شده است. به نقل از دربار سلطنتی عربستان سعودی گزارش شده است که در...