عمل جراحی نادر نوزادان در ایران

عمل جراحی نادر نوزادان در ایران(18+)

عمل بازسازی جمجمه، مختص کودکانی است که شیار های جمجمه ی شان زود بسته میشود و رشد استخوان آنها غیر طبیعی است . این عمل قبل از 1 سالگی صورت میگیرد.ایران جزو معدود...