عمل بینی همسر بازیکن تیم پرسپولیس

عمل بینی زن بازیکن تیم پرسپولیس +عکس

نیلسون کوره آ اوایل فصل به همراه همسر و دختر کوچکش برای ادامه فوتبال و زندگی به ایران آمدند و ساکن تهران شدند. تغییر ظاهری همسر نیلسون در مدت زندگی در ایران شاید...