دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

عمل بوتاکس

برای چه بیماری هایی بوتاکس ضرر دارد

بوتاکس چه ضررهایی دارد ؟

 صدمات بوتاکس امروزه بوتاکس بیشتر طرفدا دارد ولی آیا همه می توانند بوتاکس انجام دهند؟ برای چه کسانی بوتاکس مضر است . تا جاییکه اطلاع داریم بوتاکس برای کسانیکه...