یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

علی کریمی در پرسپولیس

علی کریمی عشق است!!!

علی کریمی عشق است!!! بیوگرافی علی کریمی, تمرینات علی کریمی, در مورد علی کریمی, رفتن علی کریمی از پرسپولیس, رفتن علی کریمی به خارج کشور, زن علی کریمی, زندگینامه علی...