علی دایی: دوران گدایی مربیگری در مصلی گذشت/پایت را از گلیمت خیلی بیشتر دراز کرده‌ای