سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

علی دایی در خطاب به مظلومی

دایی:پرویز خان کت شانست کو؟

 دایی:پرویز خان کت شانست کو؟ علی دایی در خطاب به مظلومی در حین رو به رو شدن با ایشان گفت:پرویز خان کت شانست کو؟   مظلومی که دو داربی متوالی را از دایی برده و از...