پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

علیه ایران

عواقب اقدام نظامی علیه ایران

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت در پاسخ به سؤالی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی اگر واقعا بخواهد به تاسیسات هسته ای ایران حمله کند آن را بدون هیچ صحبت و موضعگیری قبلی...