دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

علیرضا نیکبخت واحدی

بینی عمل کرده های فوتبال ایران +تصاویر

بینی عمل کرده های فوتبال ایران یکی دو تا نیستند، این موج از ابتدای دهه هشتاد شروع شد و تا امروز ادامه دارد البته با شدت و قدرت بیشتری. اینکه عمل کردن بینی آن هم در حالی...