سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

علي كريمي در فوتبال امارات

خداحافظي علي كريمي از فوتبال در دبي

علي کریمی که در بازگشت به ایران دوران پرفراز و نشیبی را گذارنده ، برای اتمام فوتبالش برنامه ویژه ای دارد که البته با توجه به پیشنهاد تبم عجمان به او عملیاتی خواهد...