یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

علمای بحرین

علمای بحرین: آل خلیفه بحرین فروشی نیست

در این پیام آمده است: بحرین به هیچ وجه فروشی نیست و چانه زنی در این مورد را به شدت رد می کنیم و اطمینان داریم مسوولان کشور در برابر ملتی که عاشق وطن هستند و با اخلاص از...