دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

علت پارگی مینیسک

پارگی مینیسک زانو

علت پارگی مینیسک زانو و راه های درمان

 علت پارگی مینیسک   پارگی های مینیسک زانو هم در ورزش و هم در فعالیت های غیر ورزشی می تواند رخ دهد از طرفی برخوردهای فیزیکی نیز می تواند سبب پارگی منیسک ها شود با...