شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

علت های اساسی

علت های اساسی ریزش ابروها و مژه ها! + عکس

ابروها و مژه های ما به چهره مان شکل و چهارچوب می دهد. زمانی که مژه ها و ابروها کم پشت شوند و یا یکدفعه ای بریزند، وضعیت واقعا استرس زایی برای فرد ایجاد خواهد شد! برای...