دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

علت بیماری لوپوس

علایم بیماری لوپوس را بشناسید

علایم بیماری لوپوس را بشناسید لوپوس یک بیماری خود ایمنی و به معنی است که بدن به سلول های اندام هایی از جمله پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیه ها و مغز حمله می کند چون...