شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

علت بلوغ دیررس در پسرها

علت بلوغ دیررس در پسر بچه‌ها

علت بلوغ دیررس در پسر بچه‌ها بلوغ دیررس یعنی در یک پسربچه تغییرات فیزیکی و هورمونی که باید با افزایش سن اتفاق بیفتد، بموقع حادث نمی‌شود. باید بدانید 3درصد پسر...