علت افزایش خودکشی

علت افزایش خودکشی جونان سعودی

در حالی‌که کارشناسان عربستانی نسبت به افزایش خودکشی‌ در میان جوانان این کشور هشدار می‌دهند،‌ تاکید می‌کنند رژیم سعودی به جای ریشه‌یابی این پدیده دلیل اقدام این...