دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

علت آفت دهانی

رابطه نوع آفت دهانی و نوع تغذیه

رابطه نوع آفت دهانی و نوع تغذیه آفت دهان جزو بیماری‌های سیستم ایمنی بدن است. در بیماری‌های سیستم ایمنی، شناخت بافت‌های آشنا از بیگانه مختل می‌شود. در آفت،...