جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

علائم افسردگی

علائم افسردگی زنان جوان + روشهای درمان

علائم افسردگی زنان جوان + روشهای درمان افسردگی می تواند ناشی از استرس بوده یا حتی باعث بروز آن باشد   شاید یک شب کم خوابی باعث کاهش افسردگی روز بعد شود، ولی...

نشانه های بارز افسردگی

نشانه های بارز افسردگی   مشخصه بارز افسردگی، درد و رنج حاصل از طرد شدگی است که وجودش خودباوری انسان را به شدت تحلیل می برد در حالی که وقایع خوب فقط احساس شادمانی...