سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عفونت های دستگاه ادراری در بزرگسالان

عفونت های دستگاه ادراری در بزرگسالان

عفونت های دستگاه ادراری در بزرگسالان

 درمان عفونت های دستگاه ادراری کلیه ها، حالب ها، مثانه و مجرای خروجی مثانه – شامل دستگاه ادراری هستند عفونت در هر قسمت از دستگاه ادراری میتواند وجود داشته باشد....