یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عفونت ریه

بیماری مزمن ریوی و درمان آن را بدانید

بیماری های ریوی و درمان آن – ریه

 درمان عفونت ریه   بیش از ۳۰ میلیون آمریکایی با شرایط ریوی مزمن مانند آسم، فیبروز کیستیک، ریه فیبروز، و بیماری ریوی انسدادی مزمن زندگی می کنند. اگرچه بسیاری از...