دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عشق كامپیوتری

آیین عشق و زندگی به سبك كامپیوتری!

  1. در زندگی و معاشرت با دیگران ، نرم‌افزار باشیم ، نه سخت‌افزار. 2. برای پسوند فایل زندگی اجتماعی و خانوادگی ، از سه كاراكتر "ع"، "ش" و "ق"، استفاده كنیم نه چیز...