پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عشق خوب

عشق با امنیت بالا

جایی که اعتماد وجود ندارد، احترامی نخواهد بود و جایی که احترام نباشد، امنیت رابطه به مخاطره می‌افتد. جایی که فرد بشدت احساس عدم امنیت کند، مرز طبیعی، سالم و ضروری...