عزت‌الله انتظامي

خانه‌ عزت‌الله انتظامی خالی شد

این هنرمند یادآور شده بود: بچه‌هایم هم احتیاجی ندارند و این خانه و وسایلش با موزه شدن ماندگار خواهد شد و در نبودم می‌تواند یادگاری باشد. خانه قدیمی عزت‌الله...