دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عزاداری با زنجیر تیغ‌دار در خمینی شهر!!

عزاداری با زنجیر تیغ‌دار در خمینی شهر!!

 در این آیین سه ساعته حدود 350 نفر زنجیر تیغی زدند و صدها نفر از مردم خمینی شهر اعم از زن و کودک نیز آنان را مشایعت کردند. به گفته شاهدان عینی، در میان زنجیرزنان،...