جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عربها زنان اسيايي را ميخرند

عرب ها خواهات خريد زنان آسيايي!

   در طول سال‌های استقلال کشورهای آسیای مرکزی تعداد فرزندان نامشروع و انتقال زنان و دختران به کشورهای عربی افزایش چشم‌گیری داشته است. این مرکز تعداد فرزندان...