یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عذرخواهی سوییس از اپرا وینفری به خاطر توهین نژادپرستی