چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

عبدولي

حواشي پيکار عبدولي

پيروزي ناجوانمردانه حريف کره جنوبي برابر عبدولي واکنش تماشاگران را به دنبال داشت. سعید عبدولی در یک کشتی‌ برتر حریفش را ضربه فنی کرد و در شرایطی که هر سه داور...