سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عاملان ترور شهید مولوی

دستگیری عاملان ترور شهید مولوی

وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری عاملان ترور شهید مولوی مصطفی جنگی زهی خبر داد. - — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — به گزارش خبرگزاری...