سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

عاقبت به خیری

دعا برای عاقبت به خیری

عمر انسان مجموع لحظات است و یکی از آن لحظات همان لحظه آخر و پایانی عمر انسان است. انسان باید تلاش کند که در آن لحظه در حالی باشد که دارای ایمان کامل و توبه مقبوله باشد...