دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

عاشوری

عاشوری سرمربی موقت پرسپولیس

” فعلا محسن عاشوری به طور موقت هدایت پرسپولیس را بر عهده دارد تا سرمربی جدید را معرفی کنم.” این ها را رویانیان مدیرعامل قرمزها گفته است.     در ادامه...