دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ظریف بر روی ویلچر (عکس)

ظریف بر روی ویلچر (عکس)

 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان دو روز نشست ایران و گروه 1+5 در ژنو سوئیس، با استفاده از ویلچر، در محل کنفرانس خبری حاضر شد و سپس به همین شیوه هم ، محل...