چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ظرفیت تهران

ظرفیت تهران، در سال ۷۸ تمام شد!

چمران بزرگترین مشکل پیش‌روی تهران را عدم تناسب میان ظرفیت‌ها و موجودی اشاره کرد، گفت: بر اساس آمار ظرفیت شهر تهران در سال ۷۸ تمام شده و دیگر برای اتومبیل جدیدالورود...