شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

طنز نوشته جالب

نوشته های جالب (طنز)

 دقت کردین وقتی میرین دکتر مریض قبل شما ٣ ساعت تو اتاق دکتره ولی وقتی نوبت شما که میشه دو ثانیه معاینه میشین و میایینبیرون! ؟ ...